İnsan Hakları / Sağlık

“Ayrımcılığı ve nefret suçlarını körükleyecek olan yasaklardan bir an önce vazgeçilmeli"

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği LGBTİ yasaklarına ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.

Bu Kategorideki Diğer Haber ve Yazılar

ilk -10 önceki Sayfa: 15 / 15